ขั้นตอนการผลิตอาหารเสริม

*กรณีลูกค้าใช้สูตรมาตรฐานของทางโรงงาน

ลูกค้าเลือกผลิตภัณฑ์จาก PRICE LIST

เมื่อลูกค้าทดลองและพึงพอใจในผลิตภัณฑ์แล้ว
ลูกค้าแจ้งจำนวนที่ต้องการทำแบรนด์กับฝ่ายขาย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะจัดทำใบเสนอราคา

เมื่อลูกค้าสรุปรายละเอียดสินค้าทั้งหมดพร้อมบรรจุภัณฑ์

ลูกค้าชำระเงิน

ตามข้อตกลงในใบเสนอราคา

ขั้นตอนการออกแบบโลโก้และฉลาก

หลังจากที่ลูกค้าชำระเงินแล้วสามารถแจ้งรูปแบบโทนสีต้องการให้ออกแบบ ทางโรงงานใช้เวลาในการออกแบบประมาณ 3 วัน ไม่รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์ และลูกค้าสามารถแก้แบบได้ฟรี 3 ครั้ง ครั้งที่ 4 ขึ้นไปมีค่าบริการจุดละ 100 บาท

ยืนยันงานออกแบบ

ลูกค้ายืนยันงานออกแบบโลโก้และฉลากสินค้า

เข้าสู่ขั้นตอนการผลิต

หลังจากที่ลูกค้ายืนยันแบบและกล่องแล้วใช้เวลในการผลิตรวมทั้งขึ้นทะเบียนอย.ประมาณ 15-20 วันไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

ลูกค้าชำระเงินที่เหลือ

และนัดหมายช่องทางการจัดส่ง

จัดส่งสินค้า

พร้อมนำสินค้าไปจำหน่ายได้ทันที

ขั้นตอนการผลิตอาหารเสริม

*กรณีลูกค้ามีสูตรของตนเอง หรือพัฒนาสูตรใหม่

ลูกค้าแจ้งรายละเอียดพร้อมลักษณะ

หรือตัวอย่างให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

มีค่าพัฒนาสูตรให้ทางโรงงาน 5,000 บาท

ทางโรงงานจะขึ้นตัวเทสให้ทดลอง 3 ครั้งค่ะ ถ้าสูตรผ่านภายใน 3 ครั้งนั้น ลูกค้าค่อยจ่ายมัดจำสั่งผลิตค่ะและสามารถใช้ 5,000 บาทมา ลดยอดสั่งผลิตได้ ใช้เวลาในการพัฒนาสูตร 10-14 วันทำการ โดยราคาต้นทุนจะขึ้นอยู่กับสูตร และส่วนประกอบของลูกค้า ซึ่งต้องรอลูกค้าคอนเฟิร์มสูตรก่อน

หลังจากลูกค้ายืนยันสูตร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะจัดทำใบเสนอราคา เมื่อลูกค้าสรุปรายละเอียดสินค้าทั้งหมดพร้อมบรรจุภัณฑ์

ลูกค้าชำระเงิน

ตามข้อตกลงในใบเสนอราคา

ขั้นตอนการออกแบบโลโก้และฉลาก

หลังจากที่ลูกค้าชำระเงินแล้วสามารถแจ้งรูปแบบโทนสีต้องการให้ออกแบบ ทางโรงงานใช้เวลาในการออกแบบประมาณ 3 วันไม่รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์ และลูกค้าสามารถแก้แบบได้ฟรี 3 ครั้ง ครั้งที่ 4 ขึ้นไปมีค่าบริการจุดละ 100 บาท

ยืนยันงานออกแบบ

ลูกค้ายืนยันงานออกแบบโลโก้และฉลากสินค้า

เข้าสู่ขั้นตอนการผลิต

หลังจากที่ลูกค้ายืนยันแบบและกล่องแล้วใช้เวลาในการผลิตรวมทั้งขึ้นทะเบียนอย.ประมาณ 20-30 วันไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

ลูกค้าชำระเงินที่เหลือ

และนัดหมายช่องทางการจัดส่ง

จัดส่งสินค้า

พร้อมนำสินค้าไปจำหน่ายได้ทันที